Tam-Tele Oy voi myös valmistaa ohjauslaitteita asiakkaan suunnittelun mukaisena ja osallistua tuotekehitykseen tarpeen mukaan.

Mikäli asiakkaalla on jo olemassa valmistusdokumentit, valmistamme tuotteen näiden mukaisesti, suunnitellemme ja rakennamme laitteen testaamiseen vaadittavan testiympäristön ja testaamme laitteen.

Jos laitteeseen tulee tarvetta tehdä kytkentämuutoksia, voimme tehdä piirilevylle vastaavat muutokset ja hoitaa dokumentaation.

marikoo.fi